України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі Порядок), що додається - страница 3


^ 9. Порядок формування документа "Список осіб, які працюють або працювали у страхувальника у звітному році" (форма СП)


9.1. Документ за формою СП (додаток 7) призначений для реєстрації застрахованих осіб в СПОВ. При першому звітуванні страхувальника до СПОВ документ "Список осіб, які працюють або працювали у страхувальника у звітному році" (далі - список працюючих) повинен включати всіх осіб, які працюють або працювали у страхувальника впродовж звітного року.


В звіті за кожний наступний звітний рік список працюючих повинен включати відомості лише про нових осіб та осіб, у яких упродовж звітного року змінились прізвище, ім'я, по батькові або ідентифікаційний номер.


9.2. Формування реквізитів документа СП здійснюється за такими правилами.


Реквізит 01. Код страхувальника: для юридичних осіб - за державним реєстром ЄДРПОУ; для фізичних осіб - за державним реєстром ДРФО. Код вноситься із реєстраційних документів страхувальника.


Реквізит 02. Філія: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.


Реквізит 03. Назва страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові.


Реквізит 04. Номер облікової картки фізичної особи: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному коду фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.


Реквізит 05. Прізвище, ім'я, по батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.


Реквізит 06. Загальна кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.


Реквізит 07. Номер аркуша у пачці: зазначається порядковий номер аркуша у пачці. Нумеруються лише інформаційні (внутрішні) документи пачки.


Реквізит 08. Обліковий номер пачки у страхувальника: повинен відповідати значенню даного реквізиту на ярлику пачки, до якої належить форма.


Реквізит 09. Дата заповнення документа: вноситься дата заповнення бланка. (Для дати "5 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004).


9.3. Бланк завіряється підписом керівника та засвідчується печаткою роботодавця.


^ 10. Порядок формування документа "Список підстав, що дають право на використання спеціального стажу для призначення пенсії" (форма СПП)


10.1. Форма СПП, наведена у додатку 8, призначена для щорічного підтвердження страхувальником наявності в нього робочих місць, умови праці на яких відповідно до законодавства зумовлюють право на врахування спеціального стажу при розрахунку пенсії застрахованим особам.


10.2. Формування реквізитів документа СПП здійснюється за такими правилами.


Реквізит 01. Код страхувальника: для юридичних осіб - за державним реєстром ЄДРПОУ; для фізичних осіб - за державним реєстром ДРФО. Код вноситься із реєстраційних документів страхувальника.


Реквізит 02. Філія: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.


Реквізит 03. Назва страхувальника: вноситься коротка назва відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище та ініціали.


Реквізит 04. Код підстави: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України "Про пенсійне забезпечення" кодування здійснюється у такому порядку:


Ідентифікатор нормативно-правового документа - три ключові літери (абревіатура), тобто - ЗПЗ;


стаття Закону - три цифри (номер статті), якщо це "Пенсії за віком на пільгових умовах", то зазначається 013;


пункт статті Закону - одна літера, зокрема "працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць", вноситься літера А.


У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1.


Для кодування підстав для спеціального стажу використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав, що дають право на використання спеціального стажу для отримання пенсії.


Реквізит 05. Період дії підстави для пільг у конкретних умовах страхувальника, зокрема:


Початок періоду; Кінець періоду: зазначається період звітного року, протягом якого умови праці робітника давали право на пільги при визначенні йому пенсії. Поля дати початку та кінця періоду заповнюються за такою схемою: для дати "05 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РР - 04.


Реквізит 06. Підтвердження щодо обґрунтування підстави (нормативний акт або наказ по підприємству про атестовані робочі місця із шкідливими умовами праці):


Варіант 1: зазначаються реквізити внутрішнього документа підприємства, який підтверджує право на застосування пільг робітнику при визначенні йому пенсії, а саме:


зазначаються номер і дата наказу по підприємству про висновки атестаційної комісії щодо пільгового пенсійного забезпечення за умовами праці згідно із пунктами "а" і "б" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";


для установ, організацій, підприємств, наймані працівники яких виконують обов'язки, що пов'язані з правом на використання підстав для пільгового пенсійного забезпечення без атестації робочих місць (державні службовці, доярки, трактористи і т. д.), вищезгаданий реквізит заповнюється назвою відповідного установчого документа (Статут підприємства, Положення тощо) з датою початку його дії.


Варіант 2: якщо на підприємстві використовуються підстави для зарахування стажу без сплати внесків, то у зазначену графу запис може не вноситися, оскільки він буде дублювати суть статті про підставу БСВ. Таким чином, факти наказів про відпустки для догляду за дитиною можна не вказувати.


Реквізит 07. Загальна кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.


Реквізит 08. Номер аркуша у пачці: зазначається порядковий номер аркуша у пачці. Нумеруються лише інформаційні (внутрішні) документи пачки, тобто аркуш документа ЯРЛИК при нумерації не враховується.


Реквізит 09. Обліковий номер пачки у страхувальника: повинен відповідати значенню даного реквізиту на ярлику пачки, до якої належить форма.


Реквізит 10. Дата заповнення документа: зазначається дата заповнення бланка. (Для дати "5 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004).


10.3. Бланк завіряється підписом керівника та засвідчується печаткою страхувальника.


^ 11. Порядок формування документа "Відомості про осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків" (форма БСВ)


11.1. Форма БСВ, наведена у додатку 9, призначена для обліку періодів стажу застрахованих осіб, протягом яких страхові внески до Пенсійного фонду не сплачувались.


11.2. Формування реквізитів документа за формою БСВ здійснюється за такими правилами.


Реквізит 01. Тип форми: ставиться позначка "X" у клітинці відповідного варіанта:


початкова, коли за звітний період відомості про ЗО за формою БСВ подаються вперше;


коригуюча, коли вносяться зміни до попередніх відомостей, поданих до ПФУ;


скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості про ЗО раніше поданого звіту;


призначення пенсії - в разі подання заяви на пенсію для додаткового обліку даних про застраховану особу за період, що минув після останнього звіту.


Реквізит 02. Код страхувальника: вноситься із реєстраційних документів страхувальника.


Реквізит 03. Філія: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.


Реквізит 04. Звітний рік: зазначається звітний рік (чотири цифри), за який подаються відомості.


Реквізит 05. Назва страхувальника: вноситься коротка назва у поле без клітинок відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище та ініціали.


Реквізит 06. Дані про фізичну особу: номер облікової картки фізичної особи: зазначається номер, що відповідає ідентифікаційному коду фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.


Реквізит 07. Код підстави: зазначається восьмирозрядний код, що складається з чотирьох компонентів. Опис структури коду реквізиту "підстава" наведено у пункті 10.2 цього Порядку у коментарі щодо заповнення реквізиту 4 документа за формою СПП.


Реквізит 08. Прізвище, ім'я, по батькові: зазначаються згідно з україномовною сторінкою паспорта особи.


Реквізит 09. Тривалість стажу: зазначається тривалість періоду у звітному році - кількість повних місяців та днів (по два знаки), протягом якого умови діяльності застрахованої особи зумовлюють право на зазначену пільгу при призначенні пенсії.


Реквізит 10. Загальна кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.


Реквізит 11. Номер аркуша у пачці: зазначається порядковий номер аркуша у пачці. Нумеруються лише інформаційні (внутрішні) документи пачки, тобто аркуш документа ЯРЛИК при нумерації не враховується.


Реквізит 12. Обліковий номер пачки у страхувальника: повинен відповідати значенню даного реквізиту на ярлику пачки, до якої належить форма.


Реквізит 13. Дата: вноситься дата заповнення бланка. (Для дати "5 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004).


11.3. Бланк завіряється підписом керівника та засвідчується печаткою страхувальника.


^ 12. Порядок формування документа "Анкета застрахованої особи" (форма АНКЕТА)


12.1. Документ "Анкета застрахованої особи" (додаток 10) формується застрахованою особою та передається страхувальником до відповідного територіального органу Пенсійного фонду у випадках приймання на роботу або укладання відповідного договору з фізичною особою, яка не пред'явила страхувальнику свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


Інші категорії застрахованих осіб самостійно заповнюють та передають анкети до відділу персоніфікованого обліку територіального органу Пенсійного фонду за місцем свого проживання.


Зазначена анкета також формується та передається до Пенсійного фонду за необхідності коригування чи скасування відомостей раніше переданих до Пенсійного фонду анкет або за необхідності обміну чи одержання дубліката страхового свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


12.2. Формування реквізитів документа за формою АНКЕТА здійснюється за такими правилами.


Реквізит 01. Тип форми: ставиться позначка "X": при першому поданні - у клітинку "початкова"; за необхідності уточнення та виправлення відомостей попередньої анкети - у клітинку "коригуюча"; для скасування відомостей попередньої анкети - у клітинку "скасовуюча"; для обміну - у клітинку "на обмін"; у разі втрати або пошкодження - у клітинку "на дублікат".


^ Реквізити 02, 03. Код РУ ПФУ; Назва РУ ПФУ: вноситься код та назва територіального органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.


Реквізит 04. Код страхувальника: вноситься із реєстраційних документів страхувальника.


В анкетах для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників; осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; осіб, які уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також осіб, що не працюють, у полі "Код страхувальника" вказують десятирозрядний ідентифікаційний номер особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації.


Реквізит 05. Філія: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.


Реквізит 06. Коротка назва страхувальника: вноситься коротка назва відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові.


Реквізит 07. Ідентифікаційний номер фізичної особи: зазначається ідентифікаційний номер особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.


Реквізит 08. Позначка Х: для визначення статі застрахованої особи (чоловік або жінка).


^ Реквізити 09, 10, 11. Прізвище; Ім'я; По батькові: зазначається без скорочення відповідно до україномовної сторінки паспорта або іншого документа, що підтверджує персональні дані про особу.


^ Реквізити дати і місця народження:


реквізит 12. Дата народження: зазначається відповідно до паспортних даних. (Для дати "5 червня 1954 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 06 і у клітинки РРРР - 1954);


реквізити 13, 14, 15, 16. Місце народження (Країна; Область; Район; Населений пункт): у відповідному полі зазначаються назва країни, області, району, населеного пункту місця народження згідно з паспортом або іншим документом.


^ Реквізити адреси постійного проживання:


реквізит 17. Поштовий індекс: зазначається згідно з реєстром Державного комітету зв'язку та інформатизації України;


реквізит 18. Код КОАТУУ: визначається із бази даних СПОВ працівником органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації за схемою адміністративно-територіального устрою України;


реквізити 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Область; Район; Населений пункт; Вулиця; Будинок; Корпус; Квартира; Телефон: вказуються значення у відповідних полях реквізитів форми згідно з місцем проживання застрахованої особи та номер контактного телефону на момент заповнення анкети.


Реквізит 27. Позначка "X": ставиться, якщо анкетні дані формуються на підставі паспорта.


Реквізит 28. Інший документ, що посвідчує особу (якщо паспорта немає): у разі відсутності паспорта вноситься назва відповідного легітимного документа, який засвідчує особу (свідоцтво про народження, військовий квиток або інший документ, на підставі якого було заповнено анкету).


^ Реквізити 29, 30, 31. Серія; Номер; Дата видачі: записується на підставі відомостей з паспорта, а за його відсутності - з іншого документа.


Реквізит 32. Ким та де видано: послідовно вписуються назва органу, відомства і місця видачі документа, що посвідчує особу, згідно з україномовною частиною відповідного документа з урахуванням загальноприйнятих скорочень.


Реквізит 33. Обліковий номер пачки: зазначається обліковий номер пачки у страхувальника, що повинен відповідати значенню даного реквізиту на ярлику пачки, до якої належить конкретна анкета.


Реквізит 34. Номер аркуша у пачці: зазначається порядковий номер аркуша у пачці. Нумеруються лише інформаційні (внутрішні) документи пачки, тобто аркуш документа ЯРЛИК при нумерації не враховується.


Реквізит 35. Підпис застрахованої особи: вноситься у відповідне місце без клітинок.


Реквізит 36. Дата: вноситься дата заповнення бланка (Для дати "05 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004).


12.3. Бланк завіряється підписом керівника та засвідчується печаткою страхувальника і передається до територіального органу Пенсійного фонду.


 


^ Заступник начальника

управління організації впровадження

персоніфікованого обліку

Пенсійного фонду України 


 

 

 

^ В. А. Дідовик 


ПОГОДЖЕНО: 


 


Перший заступник Голови

Федерації профспілок України 


 

^ Г. В. Осовий  


Додаток 1 

5889786389367516.html
5889988479792527.html
5890058287814651.html
5890155304505562.html
5890270384165532.html